> 
p3gue
Zamok Bojnice Svadobne hostiny Sprievodne sluzby Kontakt
facebook
pinterest
twitter

Civilný či cirkevný sobáš?

V súčasnosti je možné realizovať v priestoroch zámku výhradne civilné sobášne obrady v Zlatej sále bojnického zámku.

Zlatá sála dostala pomenovanie podľa takzvaného anjelského stropu. Je vyrezávaný z dreva a zlátený lístkovým zlatom. Na strope sa nachádza 183 anjelských tváričiek, z ktorých každá má iný výraz tváre. Najväčší anjel uprostred stropu nesie v rukách štít s vyobrazením erbu rodiny Pálfiovcov a stuhou s životným krédom posledného šľachtického majiteľa zámku, ktoré znie „Omnia cum tempore“.


 
Cenový výmer:  
Svadobný obrad 332,00 €
Svadobný obrad, ak jeden zo snúbencov je občanom Bojníc (zľava 40%) 199,20 €
Svadobný obrad, ak obaja snúbenci sú občania Bojníc
(zľava 60%)
132,80 €

Ako vybaviť sobáš na zámku?

V prípade záujmu o sobáš v bojnickom zámku je potrebné kontaktovať matričný úrad v Bojniciach, kde si dohodnete termín sobáša a vybavíte potrebné formality.

Matričný úrad Bojnice
Sládkovičova 1
972 01 Bojnice
E-mail: matrika@bojnice.sk
Telefón: 00421/46/512 16 07

Úradné hodiny matričného úradu:
Pondelok 7:00-12:00 h 12:30-14:45 h
Streda 8:00-12:00 h 12:30-16:45 h
Piatok 7:00-12:00 h 12:30-13:30 h

Po vybavení potrebných formalít a zaplatení šeku za prenájom navštívte oddelenie marketingu a služieb Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice, kde uzavriete zmluvu o prenájme. Nezabudnite si so sebou priniesť ústrižok zaplateného šeku. Podpis zmluvy odporúčame naplánovať počas úradných hodín príslušného oddelenia.

SNM-Múzeum Bojnice
Oddelenie marketingu a služieb
Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
E-mail: pisova@bojnicecastle.sk
Telefón: 00421/46/5430 624, 5430 633

Stránkové hodiny pre vybavovanie sobášov a prenájmov reprezentačných priestorov:
Streda 8:00 -12:00 h 13:00 -15:00 h
Piatok  8:00 -12:00 h  13:00 -15:00 h

Ako prebieha sobášny obrad?

Sobášny obrad trvá približne 30 minút. Samotný obrad prebieha v Zlatej sále bojnického zámku. Na obrad stačí prísť približne 10 minút vopred. Svadobní hostia sa zhromažďujú v tuneli za vstupnou bránou. Do Zlatej sály odchádzajú všetci spoločne v doprovode zámockého ceremoniára.
Svadobný obrad začína hudbou. Za tónov svadobného pochodu  privedie ceremoniár snúbencov pred obradný stôl.  Nasledujú ich svedkovia a do sály vstupujú sobášiaci, matrikárka a účinkujúci recitátori a speváci. Po úvodnej piesni a prednese básne matrikárka privíta a predstaví snúbencov.  Nasleduje príhovor sobášiaceho a po ňom samotné vyhlásenia snúbencov ukončené výmenou obrúčok prinesených zámockými pážatami. Mladomanželia, svedkovia, sobášiaci a matrikárka podpíšu zápisnicu. Obrad končí spevom a umeleckým prednesom básne. Medzi prvými novomanželom blahoželá sobášiaci a pripíja na ich spoločné šťastie. Medzi poslednými novomanželom na nádvorí pred Zlatou sálou blahoželajú „obyvatelia zámku“.

Bezpečnostné a technické obmedzenia

Počas sobášneho obradu je potrebné rešpektovať všetky práva a povinnosti zmluvných strán uvedené v zmluve o prenájom.

Z najdôležitejších bodov vyberáme:
- V celom priestore zámku je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom vrátane používania sviečok a fajčenia.
- V celom areáli zámku (vrátane prístupovej cesty a mostu pred vstupom) je zakázané hádzať ryžu, konfety a iné drobné predmety, ktoré by mohli predstavovať riziko pošmyknutia sa na nich. Ako originálnu náhradu odporúčame využiť bublinky vyfúknuté z bublifuku.
- Na prístupovú cestu k zámku majú povolený vjazd len osobné automobily označené preukazom múzea. Preukazy dostanete pri podpise zmluvy na zámku. Parkovanie je povolené len na nevyhnutne potrebný čas. Ostatné osobné automobily a autobusy odporúčame parkovať na záchytných parkoviskách v okolí zámku.
- Nádvoria zámku nie sú súčasťou prenájmu Zlatej sály. Slúžia len ako komunikačný koridor a je možné ich používať len na nevyhnutne potrebný čas.


Created by P3GUE©2012-2015 | All Rights Reserved.