p3gue
Zamok Bojnice Sobasne obrady Svadobne hostiny Sprievodne sluzby Kontakt
facebook
pinterest
twitter

Reprezentačné priestory zámku

Huňadyho sála

Huňadyho sála je najväčšou miestnosťou bojnického zámku.
Je situovaná v krídle, ktoré dali postaviť na prelome 16. a 17. storočia Turzovci. Počas barokovej prestavby využil Pavol Pálfi renesančné základy a na nich nechal postaviť priestrannú dvoranu, ktorá siahala cez dve poschodia. Huňadyho sála vtedy získala aj unikátny systém konštrukcie stropu, ktorý tvorí závesná drevená klenba. Tak ako väčšina priestorov bojnického zámku, aj Huňadyho sála prešla koncom 19. storočia prestavbou. V minulosti gróf Ján František Pálfi v tejto sále zhromažďoval svoje zbierky. Boli tu umiestnené predovšetkým obrazy a nábytok. Na stenách Huňadyho sály sú dnes inštalované obrazy z obdobia baroka. Medzi najvýznamnejšie obrazy patrí portrét cisárovnej Márie Terézie v smútku z roku 1775 od maliara viedenského dvora Daniela Schmiddeliho. Na čelnej stene je umiestnený veľký gobelín. Bol utkaný začiatkom 17. storočia v Bruseli a zobrazuje scénu zo Starého zákona - Jozef a jeho bratia.

Huňadyho sálu je možné prepojiť s klubovňami aj Stĺpovou sieňou.

 

Pôdorys: nákres

Cenový výmer:
Prenájom na jednu kultúrno - spoločenskú akciu  v trvaní do 24 hodín je  1350 €. 
K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od dĺžky prenájmu a počtu hostí. Prevádzkové náklady nezahŕňajú vykurovanie priestorov. Prípadné vykurovanie Huňadyho sály je potrebné dohodnúť individuálne, nakoľko priestor je nie štandardne vykurovaný ani počas vykurovacieho obdobia.

Klubovne

Dve klubovne susediace s Huňadyho sálou poskytujú zaujímavo členený priestor. Veľká klubovňa susedí priamo s Huňadyho sálou a má vlastný vstup do kuchyne. Na veľkú klubovňu nadväzuje malá okrúhla klubovňa s romantickým stropom a kozubom.
Pôdorys: nákres

Cenový výmer:
Prenájom na jednu kultúrno - spoločenskú akciu  v trvaní do 24 hodín je  500 €. 
K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od dĺžky prenájmu a počtu hostí. Prevádzkové náklady zahŕňajú vykurovanie priestorov. Klubovne sú štandardne vykurované počas vykurovacieho obdobia. Vykurovanie mimo vykurovacie obdobie je potrebné dohodnúť individuálne.

Stĺpová sieň

Z Huňadyho sály sa dá plynulo po  mramorovom schodisku dostať do stĺpovej siene. Bývalý priestor sally tereny zo 17. storočia dal gróf Pálfi prestaviť na dnešnú neogotickú sieň. V priestore sú umiestnené dve sochy z bieleho kararského mramoru v nadživotnej veľkosti. Autorom sôch je anglický sochár Waldo Story. Jedna predstavuje kráľa Saula a druhá Sardanapala. Saul bol prvým kráľom Izraela asi v rokoch 1030 - 1010 pred našim letopočtom. Sardanapal je grécke meno posledného asýrskeho kráľa Aššurbanipala, ktorý vládol okolo rokov 668-630 pred našim letopočtom.

Pôdorys: nákres

Cenový výmer:
Prenájom na jednu kultúrno - spoločenskú akciu  v trvaní do 24 hodín je  200 €. 
K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od dĺžky prenájmu a počtu hostí. Prevádzkové náklady nezahŕňajú vykurovanie priestorov. Prípadné vykurovanie Stĺpovej siene je potrebné dohodnúť individuálne, nakoľko priestor je nie štandardne vykurovaný ani počas vykurovacieho obdobia.

Ako zarezervovať termín?

V prípade záujmu o prenájom niektorého z reprezentačných priestorov zámku je potrebné kontaktovať oddelenie marketingu a služieb SNM – Múzea Bojnice.
Vo svojej záväznej (alebo predbežnej )objednávke nezabudnite špecifikovať zvolený priestor, uviesť požadovaný termín a zanechať na seba kontakt.
Zároveň odporúčame dohodnúť si termín osobnej obhliadky reprezentačných priestorov.

SNM-Múzeum Bojnice
Oddelenie marketingu a služieb
Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
E-mail: rezervacie@bojnicecastle.sk
Telefón: 00421/46/5430 624, 5430 633

Stránkové hodiny pre vybavovanie sobášov a prenájmov reprezentačných priestorov:
Streda 8:00 -12:00 h 13:00 -15:00 h
Piatok  8:00 -12:00 h  13:00 -15:00 h

Čo je potrebné k podpisu zmluvy?

Pred samotným podpisom zmluvy je potrebné odovzdať na schválenie scénosled vrátane situačného nákresu a zoznamu technických zariadení.
Pri vypracovaní uvedených materiálov je potrebné sa pridŕžať práv a povinností zmluvných strán uvedených v návrhu zmluvy. Návrh zmluvy získate na oddelení marketingu a služieb. Pred vypracovaním scénosledu odporúčame osobnú návštevu zámku spojenú s obhliadkou priestorov.
Scénosled odporúčame zaslať na pripomienkovanie resp. schválenie emailom.
Na podpis zmluvy je potrebné sa dostaviť osobne. Zmluvy sa nezvyknú zasielať poštou. Ak nemáte možnosť dostaviť sa na podpis sami, splnomocnite na tento úkon člena rodiny či svadobnú agentúru.

Scénosled musí obsahovať časový rozpis akcie, popis a rozmiestnenie použitého inventáru a dekorácii ako aj zoznam použitých technických zariadení vrátane požadovaného príkonu. Rozmiestnenie inventáru a dekorácií odporúčame zakresliť do pôdorysu reprezentačných priestorov. Do scénosledu nezabudnite uviesť meno zodpovednej osoby a kontakt na ňu.

Bezpečnostné a technické obmedzenia

Počas trvania prenájmu je potrebné rešpektovať všetky práva a povinnosti zmluvných strán uvedené v zmluve o prenájom.

Z najdôležitejších bodov vyberáme:
- V celom priestore zámku je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom vrátane používania sviečok a fajčenia.
- V objekte múzea sa nesmie odpaľovať ohňostroj či strieľať z kanóna.
- Pri programoch v reprezentačných priestoroch múzea sa nesmú používať prostriedky, na ktoré reagujú bezpečnostné senzory, napr. suchá para, laser, pyrotechnické efekty a pod. Pri programoch sa nesmú používať živé zvieratá.
- Na prístupovú cestu k zámku majú povolený vjazd len osobné automobily označené preukazom múzea. Preukazy dostanete pri podpise zmluvy na zámku. Parkovanie je povolené len na nevyhnutne potrebný čas. Ostatné osobné automobily a autobusy odporúčame parkovať na záchytných parkoviskách v okolí zámku.
- Nádvoria zámku nie sú súčasťou prenájmu reprezentačných priestorov. Slúžia len ako komunikačný koridor a je možné ich používať len na nevyhnutne potrebný čas. V prípade záujmu o dlhodobejšie využívanie takýchto priestorov je možné prenajať si za týmto účelom druhé nádvorie.


Created by P3GUE©2012-2015 | All Rights Reserved.